UFI-generator

För att generera använd

Sammansättningens numeriska kod kan vara ett valfritt tal från 0 till cirka 268 mil. Man kan t.ex. använda företagets befintliga numreringssystem, recept koder eller t.ex. en del av EAN-koden.

Anmälningsskyldighet och UFI-koder

Genom införandet av bilaga VIII och uppdateringen av CLP-förordningen har ett nytt märkningselement (UFI-kod) och en alleuropeisk PCN-portal som länkar samman alla länder under ett anmälningssystem skapats. Anmälningsskyldigheten gäller blandningar med farliga egenskaper som påverkar människors hälsa eller har farliga fysikalisk-kemiska egenskaper.

Vad är UFI och vad är det till för?
UFI, eller unik formuleringsidentifierare, är en unik kod som krävs vid rapportering av farliga blandningar till PCN-portalen och är också en obligatorisk del av etiketten. UFI består av 16 tecken och har en enhetlig preposition UFI (t.ex. UFI: U910-D0V9-D00J-R9D3). För att skapa det behöver du företagets momsregistreringsnummer och den så kallade numeriska koden av sammansättningen. För mer information om UFI, vänligen besök webbgeneratorsidan.
Vad är PCN och vilka blandningar måste anmälas?
PCN är en portal som inrättats av Europeiska unionen och förvaltas av ECHA. Den är avsedd för inlämning av information om farliga kemiska blandningar. Blandningar som utgör hälsofaror eller fysikaliska faror ska anmälas. Inkluderat i inlämningen är bland annat en UFI-kod, som också är ett obligatoriskt element i etiketten. Information lämnas i ett speciellt i6z-format.
Vad krävs för att skapa en UFI-kod?
För att skapa en UFI behövs företagets momsregistreringsnummer och den så kallade numeriska koden av sammansättningen. Sammansättningens numeriska kod kan vara ett valfritt nummer. Det är bara nödvändigt att välja en lämplig form av produktnumrering så att två produkter med olika sammansättning inte innehåller samma UFI. Till exempel kan internt system för produktnumrering användas för att välja sammansättningens numeriska kod.
Hur ser UFI ut och var listas det?
Den unika formuleringsidentifieraren UFI är en obligatorisk del av etiketten och måste vara i läsbar och outplånlig form. Förkortningen "UFI" är uniform, den är oföränderlig på alla språk i Europeiska unionen och föregår själva koden, som alltid är 16 tecken lång. Således ges koden sedan i formatUFI: U910-D0V9-D00J-R9D3.
Vem är skyldig att lämna in en anmälan?
Den primära skyldigheten åligger importörer som köper en produkt utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och marknadsför de inom EU, och nedströmsanvändare som blandar sina egna blandningar eller interfererar med produktens förpackning. Dessutom kan skyldigheten även gälla distributörer. Detta steg måste säkerställas i de fall då importören eller nedströmsanvändaren inte har ålagt anmälningsskyldigheten.
Vad är den information som krävs i anmälan?
Anmälan har utvidgat den obligatoriska informationen jämfört med de ursprungliga kraven. Till exempel krävs UFI-koden, 70 % av produktens sammansättning, typ och storlek på förpackningen, produktkategori enligt det Europeiska produktkategoriseringssystemet (det så kallade EuPCS), information om produktens farlighet, märkningselement, toxikologisk information och information om fysikalisk-kemiska egenskaper.
Sedan när gäller anmälningsskyldigheten?
Datumet för anmälan varierar beroende på användningen av produkten. Vid konsument och yrkesmässig användning gäller anmälningsskyldigheten från och med den 1 januari 2021. För blandningar för industriellt bruk gäller datumet den 1 januari 2024. För produkter som tidigare har anmälts enligt nationella bestämmelser och som inte har ändrat sammansättning eller klassificering förblir de ursprungliga anmälningarna giltiga till slutet av 2024. Från och med den 1 januari 2025 ska alla farliga blandningar på marknaden anmälas i enlighet med kraven i bilaga VIII till CLP förordningen.
Till vem vidarebefordras informationen?
Anmälaren ska lämna informationen till alla medlemsstater där blandningen ska marknadsföras. Denna information görs sedan tillgänglig för giftinformationscentraler och personal som hanterar hälsorelaterade nödsituationer. Dessa enheter fastställs av varje stat på nationell nivå.
Var får jag tag på sammansättningens numeriska kod?
Sammansättningens numeriska kod behövs tillsammans med företagets momsregistreringsnummer, eller nyckel, för att skapa den så kallade UFI-koden. Detta nummer är helt upp till det företag som skapar UFI och kan vara vilket nummer som helst från 0 till cirka 268 miljoner. Man kan t.ex. använda företagets befintliga numreringssystem, recept koder eller t.ex. en del av EAN-koden.
Var får man tag på företagsnyckeln?
Om företaget inte har moms eller inte vill använda den är det möjligt att använda företagsnyckeln för att generera UFI. Nyckeln kan erhållas i webb generatorn av UFI och kan användas för att generera UFI upprepade gånger. Därför rekommenderar vi att du sparar den.

Hur gör man för att uppfylla kraven i bilaga VIII?

Numreringssystem

Upprätta ett hållbart numreringssystem inom dina produkter så att varje blandning har ett unikt nummer som du använder för att skapa en UFI-kod. Du kan till exempel använda katalognummer eller intern numrering av dina produkter.

1.

UFI-kod

När du har bestämt numreringssystemet tilldelar du en UFI-kod till varje produkt. För att generera den kan man använda programvaran SBLCore, eller en webbgenerator.

2.

Registrering i portalen

Gå till ECHA och registrera ditt företag om du inte redan har inloggningsuppgifterna. För att skicka anmälningar måste du begära en tilldelning av Legal Entity UUID.

3.

Skicka anmälan

Efter registrering är det nödvändigt att skapa en fil för anmälningar och skicka den till PCN-portalen. Det går bra att använda programvaran SBLCore för att generera de nödvändiga dokumenten och sedan länka dem till portalen för arkivering.

4.

ECHA
UFI-koder

Med tillämpning av vår programvara SBLCore

För att förenkla arbetet inom dessa nyförvärvade ansvarsområden kan programvaran SBLCore generera den nödvändiga UFI-koden efter att man angett nödvändig information (företagets momsregistreringsnummer och sammansättningens numeriska kod). För att säkerställa kodens unika karaktär och undvika överensstämmelse med andra företags koder används företagets momsregistreringsnummer.

Dessutom kan programvaran användas för att skapa ett PCN-format för rapportering till den nya ECHA-portalen baserat på de uppgifter som anges i säkerhetsdatabladet. Programvaran innehåller en inbyggd kontroll av den obligatoriska information som krävs av PCN-portalen. Med hjälp av valideringar uppmärksammas användaren på eventuella fel eller bristande information som behövs för att framgångsrikt anmäla blandningen i PCN-portalen.

Företag behöver inte oroa sig för avkodning av information om sammansättningen av de rapporterade blandningarna, denna information tillhandahålls endast till giftinformationscentraler för att ge nödhjälp i akuta situationer.

Programvarufunktioner

För UFI-koder och PCN-rapporter

Letar du efter någon som kan hantera säkerhetsdatabladen åt dig?

Använda vår programvara eller våra tjänster i samband med skapandet av säkerhetsdatablad

Vi tillhandahåller professionell behandling av säkerhetsdatablad och andra aktiviteter relaterade till deras skapande i enlighet med gällande lagstiftning. Både tjänsten och programvaran finns i 27 språkversioner för 36 länder, mestadels från EU. Vi sköter de skyldigheter som följer av kemikalielagstiftningen helt och hållet åt dig.

Kunder som redan har använt våra tjänster

Gå med i mer än 750 företag som redan har använt våra produkter eller tjänster till sin fulla belåtenhet.

  • Škoda logo
  • Colorlak logo
  • Stachema logo
  • PrgAero logo
  • Baumit logo
  • Hexpol logo
  • Severochema logo
  • Mol logo
SBLCore logo

Vi erbjuder lösningar inom skapande och hantering av säkerhetsdatablad. Vi hanterar den övergripande administrationen i samband med skapande, klassificering och arkivering av säkerhetsdatablad. Programvaran SBLCore är utformad för alla tillverkare, importörer, distributörer och andra användare av kemikalier och blandningar.

Behöver du råd?

Håll kontakten

SBLCore s.r.o.

Sezemická 2757/2
Praha 9, Horní Počernice
Tjeckiska Republiken

CRN: 04278968
Momsnr.: CZ04278968

Kontakt

Telefon: +420 731 390 417

E-post: sblcore@sblcore.com

© 2024 SBLCore

YouTube
LinkedIn
24.4.9

Vi använder cookies

Vi använder cookies på vår webbplats för att förstå våra besökares beteende så att vi kan erbjuda dem innehåll enligt deras preferenser.

Mer om cookies ×
Funktionella cookies
Denna webbplats använder nödvändiga cookies, som är avgörande för att den ska fungera korrekt. Det kommer att säkerställa korrekt visning av sidan, möjliggöra inlämning av formulär och liknande nödvändiga funktioner. Dessa tekniska cookies kan inte stängas av.
Cookie Domän Giltighet Beskrivning Processor
sblcore_cc sv.generator-ufi.com 1 år Lagrar användarens samtycke till användningen av cookies. SBLCore s.r.o.
Fly sv.generator-ufi.com Session Lagrar information om användarens session. SBLCore s.r.o.
Analytiska cookies
Vi använder analytiska cookies för att utvärdera prestandan på vår webbplats. Vi använder dessa cookies för att spåra antalet besök, trafikkällor och användarbeteende på vår webbplats – till exempel tar vi reda på vilken information de letar efter och vilken information som är viktigast för dem. Denna information hjälper oss att optimera webbplatsen och förbättra våra tjänster.
Cookie Domän Giltighet Beskrivning Processor
_ga sv.generator-ufi.com 2 år ID som används för att identifiera användare. Google
_ga_0FGL9THVGW sv.generator-ufi.com 2 år ID som används för att identifiera användare. Google
_ga_QSNV7KJ8MQ sv.generator-ufi.com 2 år ID som används för att identifiera användare. Google
Marknadsföringskakor
Marknadsföringscookies används för att visa relevanta annonser baserat på dina preferenser. Detta personliga innehåll, som används av våra partners, kan visas på olika webbplatser. Om du inte väljer dessa cookies kommer antalet annonser inte att ändras, men de kommer inte längre att anpassas efter dina intressen.
Cookie Domän Giltighet Beskrivning Processor
_gcl_au sv.generator-ufi.com 3 månader Den använder Google AdSense för att experimentera med effektiviteten av annonsering på webbplatser som använder deras tjänster. Google